Daily Archives: 08.01.2017

Cấp cứu tim mạch số 101 – BS Nguyễn Văn Thịnh

LOẠN NHỊP NHĨ (ARYTHMIES AURICULAIRES) Adam D.Timmis Consultant en cardiologie Chest Hospital à Londre Anthony Nathan Consultant en cardiologie St Bartholomew’s Hospital à Londres Loạn nhịp nhĩ thường xuất hiện mà không có một bệnh tim rõ rệt, nhưng đôi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này