Daily Archives: 06.01.2017

Cấp cứu tim mạch số 100 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TIM NHỊP CHẬM (BRADYCARDIE) Gilbert Pochmalicki Chef du service de cardiologie et maladies vasculaires du centre hospitalier de Provins François Jan Cardiologue, professeur de médecine interne à la faculté de médecine de Créteil (Paris XII) Tim nhịp chậm theo định … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này