Daily Archives: 05.01.2017

Argentina (Phần VIII) – Đại Linh

BUENOS AIRES : MICROCENTRO Trung tâm của Buenos Aires nằm giữa Plaza de Mayo và Plaza del Congreso, dọc theo Đại lộ Mayo, đến tận Plaza San Martin và Đại lộ Santa Fe. Đây là trung tâm thần kinh của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này