Daily Archives: 02.01.2017

Cấp cứu tim mạch số 99 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BLOC NHĨ-THẤT ĐỘ 3 (THIRD-DEGREE AV BLOCK) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 6 Một người đàn bà 82 tuổi được con gái mang đến phòng cấp cứu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận