Daily Archives: 31.12.2016

Khó tin nhưng có thật !

Để tổng kết năm 2016 vừa qua, sau đây là một vài “lời phát biểu để đời“ trong năm 2016: “Tham nhũng là những người có chức vụ quyền hạn. Chúng tôi chống lại có khi chết trước !” – Cục … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này