Daily Archives: 29.12.2016

Cấp cứu tim mạch số 98 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BLOC NHĨ-THẤT ĐỘ 3 (THIRD-DEGREE AV BLOCK) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 5 Một người đàn ông 82 tuổi đến phòng cấp cứu và cảm thấy yếu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này