Daily Archives: 27.12.2016

Cấp cứu tim mạch số 97 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BLOC NHĨ-THẤT ĐỘ 3 (THIRD-DEGREE AV BLOCK) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 4 (tiếp theo cấp cứu tim mạch số 96) Trong khi anh đang khám bệnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận