Daily Archives: 23.12.2016

Những ngày cuối Thu

Những chiếc lá cuối cùng đã rời cành, ngày cuối cùng của mùa Thu với những giọt sáng lạ lùng và ảo diệu trải dài trên chiếc thảm lá vàng. Mùa Đông đang ngấp nghé và rồi màu vàng tàn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này