Daily Archives: 22.12.2016

Thời sự y học số 416 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ THANH NIÊN VÀ RƯỢU : MỐI LIÊN HỆ NGUY HIỂM Sự tiêu thụ rượu quá mức ở tuổi thiếu niên để lại những dấu vết sâu đậm hơn điều mà ta hằng ngờ đến.

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 1 bình luận