Daily Archives: 20.12.2016

Cấp cứu tim mạch số 95 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BLOC NHĨ-THẤT ĐỘ 2, MOBITZ I (SECOND-DEGREE, MOBITZ I AV BLOCK) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 2 Một người đàn ông 48 tuổi được nhân viên y … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận