Daily Archives: 19.12.2016

Argentina (Phần VII) – Đại Linh

INTERNATIONAL AEROPORT EZEIZA Có 2 phi trường ở Buenos Aires : Phi trường quốc tế Ezeiza nối Buenos Aires với 5 lục địa và phi trường quốc gia Aeroparque dành cho những chyến bay nội địa và các nước láng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này