Daily Archives: 17.12.2016

Argentina (Phần VI) – Đại Linh

Argentine là quốc gia lớn thứ hai ở Nam Mỹ và thứ 8 trên thế giới.Diện tích 3,8 triệu cây số vuông (lớn gấp năm lần nước Pháp). Lãnh thổ giáp giới phía bắc bởi Paraguay và Bolivie, phía đông … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này