Daily Archives: 16.12.2016

Intensive care medecine số 14 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TĂNG KALI-HUYẾT (HYPERKALIEMIA) F.Nicolas D.Villers Professeur des Universités Réanimation médicale TEST Ông C…31 tuổi, toxicomane từ 5 năm nay, không có tiền sử nào khác, 48 giờ trước khi nhập viện, trong khi anh ta một mình, anh đã uống … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này