Daily Archives: 13.12.2016

Vạn Lý Trường Thành

Vạn Lý Trường Thành được ghi vào danh sách Di Sản Thế Giới từ năm 1987 (dưới số hiệu 438). Theo công bố mới nhất thì Vạn Lý Trường Thành dài tới 7.300km. đã được tiến hành đo đạc từ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này