Daily Archives: 12.12.2016

Intensive care medecine số 13 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TĂNG KALI-HUYẾT (HYPERKALIEMIA) F.Nicolas D.Villers Professeur des Universités Réanimation médicale I. ĐỊNH NGHĨA Tăng kali-huyết được định nghĩa bởi một kali-huyết trên 5,5 mmol/l. Tăng kali-huyết tạo nguy cơ trầm trọng ngừng tim-hô hấp. Tăng kali-huyết trong trường hợp đặc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này