Daily Archives: 08.12.2016

Thời sự y học số 415 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ UNG THƯ : CHẶN ĐƯỜNG TIẾN ĐẾN DI CĂN TỐT HƠN Trong tương lai, công trình nghiên cứu về ung thư phải mở ra những hướng điều trị mới.

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 6 bình luận