Daily Archives: 06.12.2016

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 40 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HÔN MÊ TĂNG THẨM THẤU (COMA HYPEROSMOLAIRE) D.Santelli, PH A. Bourgoin Service d’Anesthésie-Réanimation Hôpital Nord, Marseille I. SINH LÝ BỆNH LÝ

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này