Daily Archives: 05.12.2016

Argentina (Phần III) – Đại Linh

BUENOS AIRES NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH Tuesday, 18 April 2006 15:39 Sáng nay ở phòng ăn restaurant đã thấy bắt đầu xuất hiện các hội nghị viên. Chủ yếu là các khuôn mặt latinoamerican. Bữa ăn bắt đầu với bacon, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này