Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2016

Khó tin nhưng có thật !

Để tổng kết năm 2016 vừa qua, sau đây là một vài “lời phát biểu để đời“ trong năm 2016: “Tham nhũng là những người có chức vụ quyền hạn. Chúng tôi chống lại có khi chết trước !” – Cục … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hà Nội đêm Noël 2016

Đăng tải tại [-] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu tim mạch số 98 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BLOC NHĨ-THẤT ĐỘ 3 (THIRD-DEGREE AV BLOCK) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 5 Một người đàn ông 82 tuổi đến phòng cấp cứu và cảm thấy yếu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Sài Gòn đêm Noël 2016

Đăng tải tại [-] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu tim mạch số 97 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BLOC NHĨ-THẤT ĐỘ 3 (THIRD-DEGREE AV BLOCK) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 4 (tiếp theo cấp cứu tim mạch số 96) Trong khi anh đang khám bệnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | %(count) bình luận

Không còn mùa Thu – Nhạc Việt Anh, Minh Nguyệt hát

Đăng tải tại Nhạc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?
Đăng tải tại [-] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?