Daily Archives: 29.11.2016

Argentina (Phần II) – Đại Linh

BUENOS AIRES NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH 17/4/2006 Sáng nay ngủ dậy sớm và sau khi dùng breakfast là lên đường thực hiện cuộc tham quan sơ khởi thành phố. Tất cả bắt đầu ở Plaza de Mayo vì không những … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này