Daily Archives: 28.11.2016

Thời sự y học số 414 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ PHÁT HIỆN TỐT HƠN NHỮNG UNG THƯ DO NGHỀ NGHIỆP ONCOLOGIE. Ở Pháp, 4 đến 8,5% những ung thư, hoặc từ 14.000 đến 30.000 trường hợp mới mỗi năm, có một nguồn gốc nghề nghiệp. Mặc dầu ung thư … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 4 bình luận