Daily Archives: 27.11.2016

Cánh chim trời – Nhạc Linh Giang, Ngọc Lan hát

Tôi muốn thành cánh chim trời.. Bay về quê cũ thăm quê hương tôi. Nơi đó tôi có mẹ già.. Có dòng sông cũ .. Có luỹ tre xanh Tôi muốn thành cánh chim trời.. Bay về quê cũ thăm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhạc | Bình luận về bài viết này