Daily Archives: 26.11.2016

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 36 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TĂNG KALI-HUYẾT (HYPERKALIEMIA) Frédéric Adnet Professeur des Universités Praticien hospitalier Hopital Avicenne, Bobigny Frédéric Lapostolle Praticien hospitalier Hopital Avicenne, Bobigny TEST 6 Một người đàn ông 65 tuổi, với tiền sử đái đường không phụ thuộc insuline, có triệu chứng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận