Daily Archives: 24.11.2016

Intensive care medecine số 12 – BS Nguyễn Văn Thịnh

LOẠN KALI HUYẾT (DYSKALIEMIES) Carole Ichai Service d’anesthésie-réanimation Hôpital Saint Roch, Nice A. ĐỊNH NGHĨA, NHẮC LẠI SINH BỆNH LÝ I. SỰ CÂN BẰNG K+ Potassium (K+) là cation có thể trao đổi quan trọng nhất về lượng của cơ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này