Daily Archives: 22.11.2016

Trông người mà ngẫm lại ta…

Sáng sớm ngày 22/11/2016 một trận động đất đã xảy ra ngoài khơi Fukushima khoảng 73 km (mức độ 7,4 của Echelle de Richter). Chính phủ Nhật đã ra lệnh di tản khoảng 100 ngàn dân trong vùng tiếp cận … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này