Daily Archives: 19.11.2016

Thời sự y học số 413 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ TA KHÔNG ĐÙA NỮA VỚI NHỮNG MIGRAINE Những chiến lược hiện nay cho phép làm thuyên giảm 70% những người bị bệnh migraine. NEUROLOGIE. Migraine là một bệnh vùng hai (maladie de seconde zone) ? Chắc chắn là không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này