Daily Archives: 16.11.2016

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 35 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TĂNG KALI-HUYẾT (HYPERKALIEMIA) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 5 Paramedics mang đến khoa cấp cứu một bệnh nhân 54 tuổi, được vợ tìm thấy nằm dài trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận