Daily Archives: 14.11.2016

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 34 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TĂNG KALI-HUYẾT (HYPERKALIEMIA) Badar M Zaheer, MD Clinical Assistant Professor Rosalind Franklin University of Medicine end Science Chicago Medical School TEST 4 I. CASE HISTORY Một bệnh nhân đái đường 60 tuổi đến khoa cấp cứu vì cảm thấy yếu, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận