Daily Archives: 12.11.2016

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 33 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TĂNG KALI-HUYẾT (HYPERKALIEMIA) Amer Z. Aldeen, MD Clinical Instructor Department of Emergency Medicine Northwest University Feinberg School of Medicine David H. Rosenbaum, MD Department of Emergency Medicine Ingalls Memorial Hospital Harvey, Illinois TEST 3 Một người đàn ông 56 tuổi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận