Daily Archives: 11.11.2016

Saint Tropez – Đại Linh

Saint Tropez là Thủ đô du lịch quốc tế và đã trở thành một huyền thoại. Thành phố cảng nhỏ bé này (diện tích 1.118 ha và dân số 5.542 cư dân) đã làm cho vùng Côte d’Azur) trở nên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này