Daily Archives: 08.11.2016

Intensive care medecine số 11 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TĂNG KALI-HUYẾT VÀ GIẢM KALI-HUYẾT (HYPERKALEMIA AND HYPOKALEMIA) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de soins intensifs Hôpital Erasme (Bruxelles) POTASSIUM Vì potassium là ion nội bào chính (98%), nên những rối loạn K liên quan mật thiết, một mặt với … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này