Daily Archives: 05.11.2016

Antibes – Đại Linh

Antibes được thành lập vào thế kỷ thứ V trước thiên chúa giáng sinh với tên gọi là Antipolis có nghĩa là thành phố đối diện với Nice.

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bạn nghĩ gì về bài viết này?