Daily Archives: 04.11.2016

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 31 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TĂNG KALI-HUYẾT (HYPERKALIEMIA) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 1 Một người đàn bà 54 tuổi đến khoa cấp cứu vì ở nhà xảy ra một thay đổi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận