Daily Archives: 30.10.2016

Cấp cứu dạ dày ruột số 56 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM TỤY TẠNG CẤP TÍNH (ACUTE PANCREATITIS) Professor P John Rees King’s College London School of Medicine at Guy’s and St Thomas’ Hospitals, London, UK TEST 5 HISTORY Một người đàn ông 55 tuổi đến khoa cấp cứu với đau … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này