Daily Archives: 28.10.2016

Intensive care medecine số 10 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM TỤY TẠNG (PANCREATITES) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles I/ SINH LÝ BỆNH LÝ. Tụy tạng chứa một loạt các chất phân giải protéine và lipide (substances protéolytiques et lipolytiques), có thể gây nên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này