Daily Archives: 26.10.2016

Cấp cứu dạ dày ruột số 55 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM TỤY TẠNG CẤP TÍNH (ACUTE PANCREATITIS) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 4 Một người đàn ông 43 tuổi đến khoa cấp cứu kêu đau bụng nặng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này