Daily Archives: 23.10.2016

Nice (Phần V) – Đại Linh

PORT DE NICE Suốt trong 2000 năm, các tàu bè đến cập bến Nice phải đậu vào chân núi đá của Château. Lịch sử của cảng gắn liền với lịch sử của Château ở trên đồi (vùng này được gọi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này