Daily Archives: 22.10.2016

Cấp cứu dạ dày ruột số 54 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM TỤY TẠNG CẤP TÍNH (ACUTE PANCREATITIS) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 3 Một người đàn ông 59 tuổi đến khoa cấp cứu với mửa và đau … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này