Daily Archives: 19.10.2016

Nice (Phần III) – Đại Linh

BALLADE ARCHITECTURALE Diện mạo của mặt tiền hướng ra biển của thành phố Nice đã thay đổi nhiều suốt trong thế kỷ 20.Các villas kiến trúc éclectisme đã gần như biến mất và nhường chỗ cho các tòa nhà của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này