Daily Archives: 18.10.2016

Cấp cứu dạ dày ruột số 53 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM TỤY TẠNG CẤP TÍNH (ACUTE PANCREATITIS) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 2 Một người đàn ông 51 tuổi đến phòng cấp cứu kêu đau vùng thượng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này