Daily Archives: 17.10.2016

Nice (Phần II) – Đại Linh

PROMENADE DES ANGLAIS Đó là mặt tiền nổi tiếng của thành phố Nice, bắt đầu từ Jardin Albert 1er và kéo dài về phía tây trên 8 km, trong đó 2 km nằm sát ngay trung tâm thành phố.

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này