Daily Archives: 15.10.2016

Nice (Phần I) – Đại Linh

NICE : NGƯỜI ĐẸP ĐỊA TRUNG HẢI Nice, người đẹp Địa trung Hải, hiện nay là thành phố lớn thứ năm của nước Pháp. Nice chiếm một diện tích 7192 hectares, bao gồm 300 hectares là espace vert và 10 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này