Daily Archives: 14.10.2016

Cấp cứu dạ dày ruột số 51 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM TỤY TẠNG CẤP TÍNH (ACUTE PANCREATITIS) Diann M.Krywko, MD Clinical Assistant Professor Harley Medical Center Flint, Michigan – Quá trình viêm trong đó các men tụy tự tiêu tuyến tụy. – 80% viêm tụy tạng cấp tính nhẹ, 20% … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này