Daily Archives: 12.10.2016

Cấp cứu dạ dày ruột số 50 – BS Nguyễn Văn Thịnh

THÁI ĐỘ XỬ TRÍ ĐAU BỤNG (APPROACH TO ABDOMINAL PAIN) John Kahler, MD Clinical Instructor University of Michigan Medical Center Ann Arbor, Michigan I. BỆNH SỬ – Hỏi về khởi đầu (đột ngột hay từ từ) ; mức độ nghiêm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này