Daily Archives: 09.10.2016

Côte d’Azure (Phần IV) – Đại Linh

LÁ THƯ TỪ NICE (IV) 30/7/2006 Mấy ngày qua thời gian chủ yếu dành cho các thành phố khác của Cote d’Azur qua các cuộc tham quang các thành phố về phía đông và phía tây của Nice. Ở phía … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này