Daily Archives: 03.10.2016

Côte d’Azure (Phần I) – Đại Linh

LÁ THƯ TỪ NICE (I) 27/7/2006 Chiều qua sau khi đến Nice, mặc dầu còn thấm mệt sau hành trình dài 1300 km trên xa lộ từ Liège đến Nice (ngày 25/7: 800 km Liège-Lyon và ngày 26/7: 500 km … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này