Daily Archives: 02.10.2016

Cấp cứu ngộ độc số 37 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC COCAINE (COCAINE TOXICITIES) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 1 Một người đàn ông 27 tuổi đến phòng cấp cứu rất là kích động, kêu đau … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận