Daily Archives: 30.09.2016

Thời sự y học số 407 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ ĐIẾC : Ở BẤT CỨ LỨA TUỔI NÀO, SỰ PHÁT HIỆN PHẢI ĐƯỢC THỰC HIỆN SỚM. Bây giờ người ta biết đáp ứng tốt nhất với những loại thiếu sót thính giác khác nhau trong suốt cuộc đời.

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này