Daily Archives: 22.09.2016

Cấp cứu lão khoa số 34 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SAI ĐƯỜNG (FAUSSES ROUTES) Bertrand François Professeur de la faculté de médecine de Nice Pras Pierre Chef de service de gérontologie clinique CHU de Nice Những rối loạn này bị đánh giá thấp do tính chất đa dạng của triệu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này