Daily Archives: 17.09.2016

Cấp cứu ngộ độc số 34 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HỘI CHỨNG CAI THUỐC PHIỆN (OPIOID WITHDRAWAL) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST Một người đàn bà 27 tuổi đến khoa cấp cứu 6 giờ sau khởi phát … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 4 bình luận